Arrow Up SVG Icon
Arrow Up SVG Icon
Arrow Up SVG Icon

Açık Rıza Metni

Teklif, bilgi alma, satın alma talebi ile ilgili süreçlerin yürütülmesi amacıyla; “ad, soyad, telefon no, e-posta, şirket, departman/unvan” şeklindeki kişisel verilerimin yurtdışında yer alan sunuculara aktarılmasına ve saklanmasına, Kanun’un 10 maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Çelikler resmi web sitesinde yayımlanmış ilgili Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın yukarıda belirtilen kişisel verilerimin Çelikler tarafından yurtdışındaki sunuculara aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.